Logotyp
logotyp
Laddningsanimation

Söker...

Paketreselagen

Det finns en lag i Sverige som skyddar konsumenten vid en paketresa. En paketresa definieras som en resa som består av antingen boende eller transport i kombination med annan tjänst som reseföretaget tillhandahåller alternativt boende och transport. Vidare måste redan vara minimum 24 timmar och resan skall säljas gemensamt eller enskilt men priserna är ändå knutna till varandra som ett paket. Resorna som innehåller både flyg och hotell som du hittar på allacharterresor.se faller alltså samtliga under paketreselagen.

Köper du en resa som endast innehåller en flygresa eller ett boende så gäller inte paketreselagen.

Researrangörens krav

Researrangören skall tillhanda följande information till dig:

  • Information om pris
  • Utförlig information om resmålet
  • Ingår måltider och i så fall vilka
  • Om det finns speciella bestämmelser för inresa till aktuellt land.
  • Information om betalningsvillkor.
  • Aktuella hälsobestämmelser.
  • Pass och eventuella visumbestämmelser
  • Information om försäkringar
  • Kontaktinformation till researrangören under resan

Villkorsändringar innan avresa

Om researrangören ändrar på villkoren för din resa eller att de inte kommer kunna uppfylla vad de åtagit sig har du rätt att bryta avtalet med dom. Du kan då få pengarna tillbaka alternativt erbjuder reseföretaget en annan resa. Resan skall då vara minst likvärdig med den du bokade från början. Du kan också acceptera en sämre resa men har då istället rätt att få pengar tillbaka (mellanskillnaden). Du bestämmer själv som konsument vilket av alternativen du väljer.

Villkorsändringar efter avresa

Om någon del av din paketresa inte fullföljs ligger det på researrangören att lämpligt arrangemang som ersättning. Resenären kan också få pengar tillbaka om ersättningsarrangemang uteblir.

Om det uppstår kostnader för dig som resenär som har med paketresan att göra har du rätt till skadestånd. Det kan vara så att felet som uppstått ligger utanför researrangörens kontroll och då skall inget skadestånd utgå men det är upp till researrangören att bevisa att så är fallet. Researrangörer får heller inte friskriva sig från olika typer av fel i sina avtal enligt lagen.

Tvister

Om du känner att du inte fått en likvärdig resa eller tillräckligt med pengar tillbaka skall den initiala diskussionen självfallet tas med researrangören men om de diskussionerna inte leder till samförstånd finns det möjlighet för dig att gå vidare ändå. Om det uppstår en tvist mellan dig som resenär och researrangören kan du skicka en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) http://www.arn.se/.

Bra länkar att fördjupa sig i ämnet:

http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Lagar/Paketreselagen/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921672-om-paketresor_sfs-1992-1672/

http://www.arn.se/

Topplistor

Populära resmål

Populära avreseorter

Tyck till om sajten